ALESSANDRO ALGARDI: SUSRET PAPE LEA I. I ATILE
susretpapa.jpg  • Reljef: Susret pape Lea I. i Antile(1646.-53.); materijal: mramor; visina: 750 cm
  • Nalazi se u Vatikanu(Basilica di San Pietro)
  • Prikazuje povijesni događaj 452.godine  • Alessandro Algardi (1595./98.- 1654.)
    • Talijanski kipar rođen u Bologni, aktivan u Rimu(u vrijeme baroka); dobio je priliku iskazati se- nakon smrti pape Urbana VII. Barberinija, kada je prijetnja od strane Berninija(njegovog suvremenika i umjetnika) nestala.
    • Veliki reljef pokazuje kompromis između 'grande maniera' koju je zastupao Bernini i Algardijevih vlastitih klasicizirajućih elemenata.susretpape.jpg
  • Algardijevo je djelo u obliku visokog reljefa s mnoštvom
detalja jednako precizno obrađenih i u pozadini i u samoj
sredini djela, koja prikazuje glavnu radnju. Reljef bi mogli
podijeliti okomitom zamišljenom linijom koja prolazi sredinom
i dijeli ga na dva elementa tj. lika pape Lea I. i lika Atile.

  • S obzirom da je samo djelo reljef, vidimo da se pri oblikovanju likova u pozadini izmenjuje konkavno-konveksna
masa, a ona je i posebno izražena i ako pogledamo kosu likova. Algardi
je očito posvećivao puno pažnje samim detaljima što se i vidi npr.
na odjeći i izrazima lica. Osim konkavno-konveksne mase,
pojavljuje se i penetrirana i visoko penetrirana masa (u donjem
desnom kutu slike). Linijski istanjenu masu primjećujemo pri
oblikovanju prstiju na rukama likova. Plošno istanjenu masu čine
rubovi odjeće. Izrazi lica usmjereni prema križu daju nam naslutiti da je riječ o religioznoj temi.Detalji pri oblikovanju izraza lica,
konkavno-konveksna masa

susretpape-12.jpg


Linijski istanjena masa
papaprsti.jpgVisoko penetrirana masa(iz profila)
i plošno istanjena masa

susretpapeplošno,penetrirano.jpg


Podaci o autoru i djelu
Alessandro Algardi- podaci na eng