ALEXANDER CALDER - PAUKPodaci o autoru


external image 200px-Alexander_Calde_Portrait.jpg

external image home_bioimg.jpgCalder u svom studiju u Parizu
Alexander Calder (22. srpnja 1898 - 11. studeni 1976), također poznat kao Sandy Calder, bio je američki kipar i umjetnik najpoznatiji po skulpturi koja se kreće(vidi sliku dolje). Alexander Calder je također stvarao slike, litografije, igračke, tapiserije i nakit. Do 1926. privatno je studirao slikarstvo i radio kao inženjer i te godine nastaju njegove skulpture od drveta a 1927. godine prve pokretne igračke a godinu dana kasnije pokretne žičane konstrukcije.Njegovi prvi mobili koji su bili mehanički pokretani pojavljuju se 1932. Spada u glavne predstavnike kinetičke umjetnosti.


external image 220px-Mobile.jpg
Kretajuća skulpturaRođen u Lawntonu, Pennsylvania, Srpanj 22, 1898, Calder je došao iz obitelji umjetnika. Alexander Calder Stirling, njegov otac, bio je poznati kipar.
Djed, Aleksandar Milne Calder je bio isto kipar.

Nakon što je odlučio postati umjetnik, Calder se preselio u New York i upisao Art Students 'League. Dok je bio student, radio je za novine, 1925, jedan od njegovih zadataka je bilo skicirati sliku za jednu američku cirkusku kompaniju.

external image cfp_foundation.jpg

Jedan je od najutjecajnijih i najcjenjenijih umjetnika našeg vremena.
Zadano djelo i podaci


PAUK


external image CRI_72946.jpg external image a00289.jpg

Skulptura je mobil.

Mobil je pokretno prostorno tijelo. Ono se samo giba, bilo strujanjem zraka, elektromotorom, ili nekim drugim izvorom energije. Gledatelj ne mora obilaziti oko mobila da bi ga cijelog sagledao; on se sam okreće i sa svih strana Pokazuje.

Pauk je mobil nacinjen od lima i žice - linijski istanjene mase, sa pločicama na završecima - plošno istanjenim masama. Prostor je dominantan element ove skulpture, sve je u labilnoj, dinamičnoj ravnoteži.


Djelo je nastalo 1940. godine u SAD-u, Philadelphia

Motiv: likovni i kompozicijski

Elementi kao uštrcavanje: Mobil

likovni problem: ravnoteža,

plošno istanjena masa

likovna tehnika: papir plastika

Likovno područje: modeliranje i građenje
CALDEROVA FONDACIJA

Calderova fondacija je stekla i organizirala iscrpnu arhivu Alexander Caldera i njegov rad. Arhiva sadrži više od 26.000 povijesnih fotografija, desetke filmova, tisuće knjiga, časopisa i preko 130 000 dokumenata. Među tim dokumentima su zbirke koje obuhvaćaju sve aspekte u Calderovu životu i karijeri.

Zaklada u arhivi sadrži više od 22 000 Calderovih djela. Od monumentalnih skulptura, mobila, slika i crteža, do manje poznatih djela poput nakita, namještaja i kućanskih alata.

Arhiva je resurs za kustose i znanstvenike, ali nije otvorena za javnost. Velik dio informacija o Calderovom životu i radu može se naći na službenoj stranici koja je linkana u naslovu ovog teksta. Istraživači mogu istraživati bogate bibliografije i izložbe, arhivske fotografije, odabrane povijesne tekstove,i kronologiju Calderove karijere.


Izvori:

http://youtube.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://www.calder.org/