Alfred Sisley - (rođen 30. listopada 1839. – 29. u Parizu, a preminuo je u siječnju 1899.). Sisley je bio engleski 230px-Alfred_Sisley_photo_full[1].jpgimpresionistički krajobrazni slikar, koji je većinu svog života proveo Francuskoj. Englesko podrijetlo mu potječe od oca Willliama Sisleya i majke Feliciye Sel. Sisley je opće priznat kao najdosljedniji od impressionista koji su se bavoli slikanjem krajolika "en plein air" (tj. vani). Potpuno se posvetio pejzažima, slikajući uglavnom krajolike zapadno od Pariza, područja u kojem je živio. Nebo je važan element njegova rada, a koristio se različitim tehnikama kako bi naslikao nebo koje "neće biti jednostavno pozadina". Za života mu platna nisu bila naročito cijenjena ni poštovana kao što su sada.

Ranih 1860-ih studira slikarstvo u Ateljeu Charls Glera, gde se upoznaje sa slikarima kao što su Frederick Bazij, Clod Mone i Pier-Ogist Renoar. Zajedno su slikali pejzaže na otvorenom da bi što bolje prikazali pad sunčeve svijetlosti na ostale predmete u prirodi. Zahvaljujući ovom pristupu, koja je bila inovacija onog vremena, rezultilaro je življim tonovima i jačim bojama na Sisleyovim platnima pružajući nešto što tadašnja publika prvi put vidi.
.

Za razliku od njegovih impresionističkih kolega kojima je loše išlo, Sislej je bio potpomognut od oca koji bi mu slao novac kada bi mu to zatrebalo. Sisleyovi studentski radovi su nažalost svi izgubljeni. Kasnijih 1860-ih ulazu u vezu sa Eugenie Lescouezec, sa kojom će imati dvoje dece. Ta veza trajaće 30 godina sve do njene smrti, tri meseca prije smrti samog Sisleya godine 1899.

Sisley se nalazio u Londonu sa Clod Moneom godine 1871, kada je otkrio slike Willliama Tarnera i najverovatnije John Konstebla. Ovo otkriće je utjecalo na njega kao na impresionističkog slikara, i na sljedećim njegovim slikama se može vidjeti utijecaj ovih engleskih slikara. Među impresionistima Sisley je bio u senci Monea, čiji su radovi bili traženiji, uprkos tome što je Sisley bio manje eksperimentalni slikar od samog Monea. Do kraja života živio je u siromaštvu. Sisle umire u Moret-sur-Loing sa svojih 59 godina.


Most u Villeneuve-la-Garennea:
(The Bridge at Villeneuve-la-Garenne)

785px-Sisley-Bridge_at_Villeneuve-la-Garenne.jpg
Sisleyevo djelo most u Villeneuve-la-Garennea, nastalo je nanošenjem ulja na platno 18
72. godine. Most na slici izgrađen je 1844. s ciljem povezivanja sela s glavnim gradom Francuske, Parizom. Važno je naglasiti da je most često bio središnja točka sisleyevih radova, kao i radova drugih impresionista.


Motivi, lijevanog željeza i visećeg mosta Villeneue-la-Garenna pružaju dijagonale uzduž rijeke Seine, vidljive su sjene i pokret na rijeci. Sliku obilježavaju boje i pravokutni potezi kista, što je karakteristikčno za Sisleyeve radove, nastale u ranim 1870- im godinama.

Kako i svim impresionistima tako je i Sisleyu priroda bila važna . Ona u djelima i dalje dalje živi. Nije samo, konzervirani trenutak, bez svoje prave iskonske čarolije. Ova slika bilježi oblake u pokretu, gdje je autor koristio različite tehnike, kako bi ga takvoga i dočarao. Za Sisleya nebo nije samo jednostavna pozadina, ono je živo, u svojoj punoj snazi i predstavlja važan element njegovog rada.


Slika je još uvijek sačuvana u muzeju likovne umjetnosti „The metropolitan museum of art“ u New Yorku. Ona je bila poklon gospođe i gospodina Henrya Ittlesona 1964.

http://www.metmuseum.org/
(The metropolitan museum of art)