Andrea Sansovino: Navještenje; LoretoPodaci o autoru:

Andrea Sansovino rođen je 1467. godine u obitelji Niccole di Domenica di Muccia u mjestu Monte San Savino, zbog toga su mu prezime skratili na Sansovino i zvali ga Andrea Sansovino, umjesto Andrea dal Monte Sansovino.Za njega se zna da je bio učenik Firentinskog kipara, slikara i zlatara Antonia Pollaiuola, i njegovi prvi radovi snažno odaju Firentinski utjecaj 15. stoljeća. Od 1493.-1500. Andrea Sansovino je radio u Portugalu za kralja,a neke njegove skulpture još uvijek se nalaze u samostanskoj crkvi u Coimbri. Te skulpture još uvijek pokazuju snažni utjecaj koji je na njega ostavio Donatello. Od 1513.-1528. radi u Loretu, na skulptorskom pročelju crkve Santa Casa iz bijelog mramora. Za to pročelje izklesao je dio reljefa i kipova po nišama, veći dio kiparske dekoracije izveli su Raffaello da Montelupo, Tribolo i drugi iz njegove radionice. Opći dojam ovog pročelja daje bogatsvo i raskoš, ali kad se pažljivije pogledaju pojedinačne skulpture vidi se površnost i dojam postaje slab. Najbolji su oni reljefi, koje je osobno isklesao Sansovino.Vrstu umjetnosti kojoj se posvetio cijeli život bilo je kiparstvo. Umro je 1529. godine u svom rodnom gradu Monte San Savinu.Sansovinovo djelo: Navještenje


annuncia.jpgMjesto i vrijeme nastanka djela:

Ovo djelo Andrea Sansovina nastalo u razdoblju između 1488. i 1491. godine nastalo je u talijanskom gradu Firenzi. O ovom se djelu zna vrlo malo jer se ono ubraja u njegove rane radove. Sansovinovo djelo Navještenje nalazi se u kapeli Santa Casa u Loretu.Tehnika i tehnologija:

Za ovu skulpturu Sansovino je koristio tehniku klesanja na bijelom mramoru. Reljef ove skulpture je visoki zbog ispupčenosti motiva prikazanih na skulpturi.Tema djela:

Tema ovog djela je kako i sam naslov kaže navještenje Isusovog rođenja anđela Gabrijela djevici Mariji. Na skulpturi je u krupnom planu prikazan anđeo Gabrijel koji sa svojom vojskom anđela posjećuje Blaženu djevicu Mariju koja je također prikazana u krupnom planu na desnoj strani skulpture s molitvenikom u ruci.

Prema legendi je u talijanski gradić Loreto još 1294. godine na krilima anđela donešena Sveta kućica iz Nazareta. U toj kući je Blaženoj djevici Mariji anđeo Gabrijel navijestio da će začeti Isusa po Duhu svetomu. Sveta kućica se nalazi u Bazilici svetišta Svete kućice u Loretu.


Odabrani detalj iz djela:

external image moz-screenshot.png
external image moz-screenshot-1.pngnfgng1.jpg
external image moz-screenshot-2.png


Ovaj detalj iz Sansovinovog djela Navještenje prikazuje Blaženu djevicu Mariju.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Loreto#Povijest_vezana_uz_legendu
http://www.lib-art.com/artgallery/16596-annunciation-andrea-sansovino.html
http://hr.wikipedia.org/wiki/Andrea_Sansovino
http://www.wga.hu/art/s/sansovin/andrea/annuncia.jpg

Napravio: Ivan Kukina