Auguste Rodin: Građani Calaisa
Podaci o autoru:
François-Auguste-René Rodin rođen je u Parizu, 12. studenog 1840., a umro 17. studenog 1917. Bio je francuski kipar. Rodin je poznat kao jedan od najvećih umjetnika svog vremena. Poznat je po klasičnim skulpturama kao što su Mislilac i Poljubac. Rodin je izvršio revoluciju u skulpturi korištenjem slobodne forme koja je do tada bila nepoznata. Rodin je bio i naturalist. Više ga je zanimala emocija i karakter nego monumentalnost. Odbacivao je idealizam i apstrakciju tradicija antičke skulpture, kao i dekorativnost baroknih uzora. Obrazovao se na pariškoj Školi lijepih umjetnosti i godila su mu priznanja akademske javnosti. U kasnijoj fazi stvaralaštva, Rodin je stvorio nekoliko „nepotpunih“ skulptura (fragmenata), kao što su Čovjek koji korača i Iris - glasnik Bogova. Ovim skulpturama nedostaje glava ili neki drugi dijelovi tijela.

Netsurf11_-_Rodin.jpg

Reprodukcija djela
:

Auguste_Rodin-Burghers_of_Calais_London_(photo).jpg

Odabrani detalj:
detalj.JPG
Ovaj detalj sam izabrao jer on najbolje i najvjernije prikazuje tadašnje stanje u Calaisu.


Mjesto i vrijeme nastanka:
Građani Calaisa je jedna od najpoznatijih Rodinovih skulptura. Dovršena je 1889. u Calaisu u Francuskoj. Malo je nelogično što je traženo da se napravi baš u to vrijeme jer je Francuska pretrpjela razorne gubitke u Francusko-pruskom ratu.

Tehnika i tehnologija:

Ova skulptura izrađena je od bronce. Teži 1814 kg. Visoka je 2 metra. Ona se zapravo sastoji od 6 pojedinačnih skulptura.

Tema:
Statua "Građani Calaisa" izgrađena je u spomen na 6 ljudi koji su dali svoj život za svoj grad, Calais. Nisu prikazani kao heroji, koji se jako ističu. Svaki je izoliran od svoga "brata", individualno razmišlja i bori se sa očekivanom sudbinom.
Rodin je htio da skulptura bude stavljena na zemlju, a ne na povišenome, jer bi se tako gledatelji mogli "probiti u srce skulpture".

Linkovi:

http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin#The_Burghers_of_Calais

http://hr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin