Correggio, Uzašašće Bogorodice

Assumption-Of-The-Virgin_konačna_slika.jpg
Uzašašće Bogorodice - freska na kupoli katedrale u Parmi (Italija) - reprodukcija


Uzašašće_bogorodice.jpg
Detalj sa freske Uzašašće Bogorodice (središnji dio freske) - reprodukcija


PODACI O AUTORU DJELA:
Talijanski renesansni slikar Antonio Allegri da Correggio rođen je u kolovozu 1489. godine, a umro je u ožujku 1534. godine. Bio je najpoznatiji slikar parmanske škole talijanske renesanse. Zaslužan je za neka od najznamenitijih djela likovne umjetnosti 16. stoljeća. Povjesničari umjetnosti su njegovo korištenje dinamičnih kompozicija, iluzionističku i dramatičnu kompoziciju proglasili pretečom rokoko stila (18.st.) Obično je slikao djela vjerske tematike, ali je poznat i po ciklusu slika Ljubavi Jupiterove. Iz ciklusa slika Ljubavi Jupiterove najpoznatija slika je Jupiter i Io.


PODACI O DJELU-VRIJEME I MJESTO NASTANKA:
Djelo Uzašašće Bogorodice nastalo je 1526. godine. Nalazi se na kupoli katedrale u Parmi ( Italija).


PODACI O DJELU-TEHNIKA I TEHNOLOGIJA:
Djelo Uzašašće Bogorodice je freska. Freska je tehnika slikanja na zidu. Slika se bojama, koje se rastapaju u vodi, po svježem sloju žbuke. Boja se suši istovremeno s podlogom (žbukom) i tako se nerazdvojno veže s njom. Rad na svježoj žbuci zahtijeva sigurnost i brzinu jer se naknadne promjene mogu izvršiti tek tako da se ukloni čitav sloj žbuke i zamijeni novim slojem. Zato su slikari prethodno izrađivali crtež na kartonu koji se slagao s konačnim djelom i prenosili su obrise na svježu žbuku.


PODACI O DJELU-TEMA :
Tema ovog djela određena je kršćanskim izvorima. Djelo prikazuje uzašašće Bogorodice. Isus, koji se nalazi u središtu slike, ide u susret svojoj majci, koja se nalazi među anđelima. Vrtlog bezbrojnih anđela svira instrumente i pjeva. Među anđelima se nalaze Adam i Eva.

LINKOVI:
Djelo Jupiter i Io
Rokoko
Grad Parma
Katedrala u Parmi
Detalj s freske- Eva
Detalj s freske- Bogorodica