Giorgione-Oluja

tempest[1].jpg
Dimenzije: 83cm x 73cmO SLIKARU giorgione-1-sized[1].jpg
Giorgone ( Giorgio Barbarelli da Kastelframka ), talijanski renesansni slikar, (1477./8.-1501.) rođen je u Castelfrancu. Školovao se u Veneciji, a o njegovom školovanju prije Venecije zna se vrlo malo. Studirao je kodG. Bellinija od kojeg preuzima boju kao glavno sredstvo poetskog izraza. Jedno od njegovih najpoznatijih djela, freskalni dekor fasade na Fondaco dei Tedeschi ( smatra se da je puno dijelova tih freski uništeno i nestalo), napravljeno je 1508. Umro je od kuge u Veneciji sa 32 godine, a nakon njegove smrti nedovršena djela završio je njegov prijatelj Tizian.Postoji oko 20 njegovih djela, ali samo njih pet do šest se sa sigurnošću mogu njemu pripisati. Svojom odličnošću, originalnošću i inovativnošću uvodi nove trendove u talijansko slikarstvo. Poznato je da Giorgone nije radio djela sa istaknutom metaforičnom temom, već se usredotočio na prikaz pejzaža bojom. Njegova djela inspirirala su mnoge druge slikare u budućnosti.

MJESTO I VRIJEME NASTANKA
Njegovo djelo Oluja je melankolično i danas se nalazi u Galeriji akademije u Veneciji. Nije poznato vrijeme i mjesto nastanka, ali je sliku najvjerojatnije naručio Gabriele Venndranin i kod njega je bila 1530.

TEHNIKA
Djelo je rađeno uljem na platnu kao i večina djela nastala u renesansnom dobu.Ulje na platnu je tehnika koja se dobiva miješanjem pigmenta sa sušivim uljem. Ova tehnika omogućava bezgroj tonova, miješanje boja te pemazivanje boje preko boje, ostvaruje jake kontraste. Prevladavaju zelena i plava boja. Boje su nježne i prelazak iz jedne u drugu je postupan tako da daje stvaran prikaz. Atmosfera je tiha i umirujuća, a svijetlo je nejasno (slabo, meko). Pejzaž nije sasvim izražajan i potpun ali daje veliki doprinos u ranom slikanju pejzaža. Tiha atmosfera prikazana na slici fascinira moderne umjetnike. Zlatni rez mogli bismo povući linijom mosta. Donji dio slike (ispod zlatnog reza) podijeljen je na dva dijela: desno- žena, lijevo-vojnik.

TEMA
Slika prikazuje raskošan krajolik (drveće, most, bilje, građevine...), a u daljini se očituje oluja samo jednom munjom i sivim oblacima. U prednjem (bližem) djelu sjedi žena na travi i doji djete pokrivena bijelim ruhom ( u desnom kutu slike). U lijevom kutu slike nasuprot žene nalazi se mladič vojničko odjeven. O značenju ovih osoba dugo se raspravljalo, neki su smatrali da pokazuje Adama i Evu nakom progona iz Raja, neki da pokazuje Merkura i Izidu, neki da je djete sam slikar ili da je to samo pejzaž sa cigankom i vojnikom. Danas se zna da slika prikazuje alegoriju pejzaža i da slikar nije imao striktnu namjenu prikazivanja metaforične teme ( zna se da je umjesto vojnika prvo nasliko lik žene). Stupovi prikazuju smrt.

Izdvojeni detalji:

180px-Giorgione_021[1].jpg
Žena je prikazana potpuno golo, ali su dijelovi pokriveni. Pokazuje stanje i izgled ljudi u to doba. Pokazuje tadašnje uvjete života i sam život (djete u naručju). Prevladava svijetložuta boja s laganim nijansama. Djete je potpuna suprotnost munji.
tempest3[1].jpg
Vojnik prikazuje događaje tog vremena i jedan od češćih detalja. Vojnik u ruci drži štap i kao da gleda u ženi, ali zapravo ne.
tempest4[1].jpg
Munja je najbitniji detalj u ovoj slici. Očituje se potezom žute boje i kao največi kontrast između žute i plave naglašava sliku. Vrlo realistična. Krovovi kuća su neobični i nesvakidašnji (kao nedovršeni).

OSTALA POZNATIJA DJELA

Usnula Venera
200px-Giorgione_054[1].jpg
Koncert u prirodi
120px-Fiesta_campestre[1].jpg
Tri filozofa
120px-Giorgione_029b[1].jpg
Salomonov sud
96px-Giorgione_025[1].jpg

IZVORI