JURAJ DALMATINAC-GLAVE NA ŠIBENSKOJ KATEDRALIexternal image 2z57n7n.jpg

Juraj Dalmatinac, rođen u Zadru oko 15. st. te umro u Šibeniku 1473./75., ( čije prezime nije potpuno poznato ) živio je do 1441. u Veneciji gdje je imao djecu i obitelj, tamošnji rad je nepoznat i nije dokumentiran. Što se tiće stila u Mletcima se susreće i prihvaća kićeni gotički stil, a kasnije i toskansku renesansu. iz toga slijedi da je on prvi i najposebniji gotičko-renesansni umjetnik u dalmatinskom stvaralaštvu. Pozvan je iz Venecije da završi gardnju Šibenske katedrale u gotičkom stilu, po Jurajevom dolasku bili su dovršeni bočni zidovi, dio pročelja, dva portala i izgled bočnih brodova. Juraj je dao katedrali poseban pravi monumentalni izgled. 74 ljudska glava isklesana je na frizu oko apsida. Uz Šibensku katedralu radi u Zadru na uređenju franjevačke crkve, rekonstruira biskupsku palaču, u Splitu kapelu Sv. Arnira.


external image Juraj_Dalmatinac.jpg


Glave na Šibenskoj katedrali
Osnovno:
  • nalaze se na samoj katedrali te je djelo kao i sama katedrala 2000. god. se zbog iznimne vrijednosti našla UNESCO-v popis svjetskog kulturnog nasljeđa
  • rađena od 1431. do 1536.
  • sama katedrala napravljena je s ciljem da se Šibenik odvoji od trogirske biskupije
  • posvetio ju je biskup Ivan Lucije Štafilić
  • sama katedrala posvećena je Svetom Jakovu
  • na južnoj strani starog gradskog trga

Razdoble Jurajevog djelovabnja na katedrali je drugo razdoblje po redu te traje od 1441. do 1473. Naravno cijela je katerdala od kamena pa samim tim i glave na njoj. Imamo 74 glave za koje se predstavljha da su bili Jurajevi sugrađani iako to nije potvrđeno jer Juraj nije ostavio neki zapis io njihovom identitetu. Glave su realistične i vjernog volumena odajući karakter ljudi i njihove osobine te osjećaje. Skulptura je dinamična. Uočavamo konkavno-konveksne mase u skoro svakom dijelu glava. Na licima osoba može se točno uočiti nihovo raspoloženje starost. Crte lica opisuju na nekima napor, na nekima luksuz, na nekima sreću, na nekima bol. Imamo reljefne oblike udubljenja u područjima očiju, kod oblikovanja kose uočavano valovita udubljena i samim tim izbočenja. Svaka glava je cjelovito isklesana iz jednog dijela postignuta vještim prodiranjem prostora u masu. Uočavamo detaljno oblikovane crte lica, a posebno dijelove oko očiju i nosa.


external image 12._Glava4.jpg30.glava
Penetrirana masa u gornjem dijelu glave(kosa, na tjemenu), kod usta, i šupljine nosa. Možemo zamisliti kako su kosa i brada ostvarene nizanjem mnoštva linijski istaljenih masa.

external image glave.jpgexternal image C88_Glavedice.jpgizvori:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Juraj_Dalmatinac
http://www.sibenskileksikon.com/cms_view.asp?articleID=357
http://www.sibenskileksikon.com/cms_view.asp?articleID=355
http://www.youtube.com/watch?v=mZp0xoLn8VE