Marcel Duchamp

Marcel Duchamp

external image AAA_reynkay_5747.jpgPravo ime: Henri-Robert-Marcel Duchamp
Rođen :28. srpnja 1887 Blainville-Crevon, Francuska
Umro: 2. listopada 1968 (starost 81) Neuilly-sur-Seine, Francuska
Državljanstvo: Francuz , postao je američki državljanin 1955
Polja rada : slikarstvo, kiparstvo, film
Pokreti : Dadaizam, Nadrealizam
Radovi : Akt koji silazi stubištem broj 2 (1912) , Fountain (1917), Nevjesta Stripped Bare njezin dodiplomski(1915-1923) Etant donnés (1946-1966)
Jedan od Duchampovih radova je i Bike wheel


external image CRI_165483.jpg

Opis :

- New York 1951 (treća verzija,nakon izgubljenog originala 1913.)
-statua
- bez puno konveksnih i konkavnih oblika
- u centru je taj krug koji je ispunjem dugim žicama koje su pravilno raspoređene
- vidimo da je cijela sklupura zapravo glatka osim rubova kruga
- postavljen je na stolac kako bi bio lakše za razgledati a i istaknutiji je
- bijela je pozadina pa se jasno vide kontrasti crno-bijelo
- rađeno od željeza i stolac od drvetaLinkovi : http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O:OD:E:81631&page_number=1&template_id=1&sort_order=1&imageID=1

http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp