Tintoretto, pravog imena Jacopo Robusti, (29. rujna, 1518., Venecija – 31. svibnja, 1594., Venecija) bio je talijanski slikar; glavni protagonist venecijanskog manirizma, izravnog preteče baroka.
U mitološkim, alegorijskim i povijesnim kompozicijama spojio je snažnu dramatsku napetost s blještavim kolorizmom mletačkog slikarstva. Stvara djela iznimno velikih dimenzija, kao što su ciklusi fresaka u bratovštini Scuola di San Rocco od 1565.-1587., ili oni u Duždovoj palači od 1574.-1592.
Bio je i vrstan portretist, a radio je i kartone za mozaike u bazilici sv. Marka u Veneciji.
Svoja posljednja djela radio je u suradnji s kćerkom Mariettom, zvanom La Tintoretta (1560.-1590.) i sinom Domenicom (1564.-1637.).
Utjecao je na mnoge umjetnike baroka, ali se najprije osjeti u djelima El Greca.
djelo:posljednja večera:Tintosoup.jpgodabrani detalj: 11.png


o djelu: Posljednja večera je veliko ulje na platnu Tintoretta naslikano od 1592.-1594. godine u duhu novog pravca – manirizma, koje je odgovaralo potrebama protureformacije.

Povijest
Jacopo Robusti, zvani Tintoretto (talijanski: Mali od boje) jer mu se otac bavio bojanjem vune, je cijeli život radio u Veneciji gdje je naslijedio Titiana kao službeni slikar Mletačke republike. Bio je izrazito produktivan, te je upošljavao brojne asistente, uključujući dva sina i kćer Mariettu. Posljednju večeru je Tintoretto naslikao za kor crkve svetog Juraja Velikog (San Giorgio Maggiore) u Veneciji, gdje se i danas nalazi.
Odlike [uredi]
Tintoretto je odabrao prikazati trenutak u kojemu Krist demonstrira simbolično značenje kruha kao njegova tijela i vina kao njegove krvi (Euharistija) koji u potpunosti odgovara njegovoj mističnoj interpretaciji. Za razliku od Leonardove i Veronesove Posljednjih večera, on je organizirao prostor svoje slike dijagonalno. Stol više nije paralelan rubu slike, nego se snažno sužava u dubinu, a likovi nisu podjednako osvijetljeni iz samo jednog izvora svjetlosti. Humanističko, renesansno, zanimanje za psihološke odnose i analitičko promatranje prirode je zamijenjeno manirističkom mističnom melodramom.
Krist je i dalje u središtu slike, ali njegova malena figura bi bila zanemariva da iza njega nije glavni izvor svjetla u tom noćnom interijeru konobe. Krist lomi kruh apostolima dok glavom zaklanja svjetiljku koja radijalno širi zrake od njegove glave, u duhu tradicionalnog prikaza Krista kao "svjetla svijeta". Na lijevoj strani stola nalaze se apostoli od kojih su neki prikazani u pretjeranim gestama u duhu službenog protureformacijskog ukusa. S druge strane stola, zanesen i izoliran u mraku, sjedi Juda. Tintoretto suptilno naglašava dramu izdaje Krista koja će uslijediti, a koja je bila tako važna za Leonarda.
Na desnoj strani stola, u dubokoj sjeni, nalaze se sluge u svom poslu, nesvjesni značenja događaja kojem prisustvuju. Tintoretto se jako potrudio kako bi dočarao atmosferu svakodnevne gozbe, uključujući sluge, posude s hranom, pa čak i domaće životinje. U gornjem desnom kutu se nalazi čudesni kor anđela koji su sačinjeni od dima i osvijetljeni svjetiljkom sa stropa. Ti anđeli umanjuju opušteni svakodnevni dojam slike i ističu njenu orkestriranu viziju nadnaravnog.


izvori: http://hr.wikipedia.org/wiki/Posljednja_ve%C4%8Dera_(Tintoretto)
http://hr.wikipedia.org/wiki/Tintoretto